Werkwijze

Valienta werkt integer, betrouwbaar en oplossingsgericht. 

Van een eenmalige ondersteuning bij een melding of klacht tot een duurzame relatie; wij zijn jouw betrouwbare partner op het gebied van vertrouwenspersonen. Met een helder abonnement sluiten wij graag aan op de aard en omvang van de onderneming.

Werknemers kunnen bij ons terecht met:
* klachten als gevolg van ongewenste omgangsvormen zoals pesten, agressie, (seksuele) intimidatie en discriminatie 
* integriteitskwesties, zoals het vermoeden van diefstal en fraude

Voor de medewerker: 

De vertrouwenspersoon verzorgt de eerste opvang bij een melding. Dit gesprek is vertrouwelijk. We luisteren en verkennen wat mogelijk is. 

Soms wil een medewerker zijn hart luchten. Soms is er meer aan de hand. De medewerker kiest of verdere stappen wenselijk zijn. 

Voor de werkgever:

In de huidige krappe arbeidsmarkt is het voor bedrijven nog belangrijker om zich als goed werkgever te tonen. Een veilige werkplek is immers een must voor een optimale werksfeer. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon draagt hieraan bij.

Valienta rapporteert jaarlijks aan het management over de meldingen (anoniem) en kijkt daarbij naar de frequentie, trends en signalen.  

Film over vertrouwenspersonen - LVV (lvvv.nl) 

Valienta biedt een luisterend oor op het juiste moment.