Veel gestelde vragen

Wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon? 

Valienta heeft drie kerntaken 

  • Opvangen, begeleiden en adviseren van klagers en melders 

  • Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie 

  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur en management 

Wat zijn de tarieven? 

Voor elke organisatie bieden wij een tarief op maat. In een persoonlijk gesprek lichten wij een en ander graag toe. Samen bepalen wij wat voor de organisatie het beste loont. 

Is een vertrouwenspersoon wettelijk verplicht? 

Nee, nog niet. Een initiatiefwetsvoorstel is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer. Wij verwachten op korte termijn uitsluitsel van de Eerste Kamer. Een vertrouwenspersoon kan escalaties en ziekteverzuim voorkomen. Zorg dus dat je dit alvast geregeld hebt. 

Is beleid op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting verplicht? 

Ja. Iedere werknemer heeft recht op een sociaal veilige werkomgeving en de werkgever is verplicht om beleid te voeren op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting als pesten, (seksuele) intimidatie, agressie/ geweld, discriminatie en werkdruk. Dat noemen we PSA-beleid. Een vertrouwenspersoon kan daarin cruciaal zijn. 

Voor wie werkt Valienta? 

Wij werken voor alle organisaties waarbinnen mensen met elkaar samenwerken;  

Wij zijn voor onbepaalde tijd inzetbaar en zijn hiermee een vertrouwd gezicht voor de medewerkers.

Heeft een vertrouwenspersoon geheimhoudingsplicht? 

Ja, tenzij wettelijke regelingen anders bepalen en er sprake is van een misdrijf. De geheimhoudingsplicht geldt ook na de beëindiging van de begeleiding van een medewerker.